IZVAJANI OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO  2021 / 2022

 DRUŽBOSLOVNI:

 1. Nemščina ( 7.r.8.r.9.r.))
 2. Likovno snovanje (7., 8., 9.r.)
 3. Vzgoja za medije (7., 8., 9.r.)

 

 NARAVOSLOVNI:

 1. Šport za zdravje (7., 8., 9.r.)
 2. Izbrani šport – atletika (7. r., 8., 9.r.)
 3. Računalništvo (Multimedija – 8.r.)
 4. Računalništvo (Računalniška omrežja – 9.r.)
 5. Organizmi v naravi in umetnem okolju (7., 8.)
 6. Poskusi v kemiji (8., 9.r.)
 7. Raziskovanje organizmov v domači okolici (7., 8., 9.r.)
 8. Sodobna priprava hrane (7., 8., 9.r.)

 

PONUJENI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI   –   4., 5., 6. razred

 1. Šport
 2. Umetnost