Skoči na glavno vsebino

SVETOVALNA SLUŽBA


Dipl. pedagog Eva Cvetkovič

telefon: 07/ 620 24 61
elektronska pošta: eva.cvetkovic@osbrestanica.si


 

Temeljni cilj šole je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba pri doseganju tega cilja sodeluje in pomaga in njena temeljna naloga je, da se preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje socialnih, psiholoških in pedagoških vprašanj. To počne na način, da sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi s strokovnjaki zunanjih ustanov.

Pri svetovalnem in posvetovalnem delu z učenci svetovalni delavki uporabljata sodobne pristope in z uporabo formativnega spremljanja omogočata učencem soustvarjanje učnega procesa, kar posledično pomeni, je vloga učenca aktivnejša.

Področja dela svetovalne službe:

  1. Učenje in poučevanje – Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja.
  2. Šolska kultura, klima, vzgoja, red – Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela v šoli, z »dnevnim režimom« šole in v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko.
  3. Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj – Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši o splošnih značilnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja in o posebnostih v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) ter socialnem razvoju učencev.
  4. Šolanje – Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, vodstvom in zunanjimi ustanovami (vrtci, drugimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje idr.) o vprašanjih v zvezi s šolanjem.
  5. Karierna orientacija – delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.
  6. Socialne in ekonomske stiske – Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, vodstvom in zunanjimi ustanovami (vrtci, drugimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje idr.) o vprašanjih v zvezi s šolanjem.

(Vir: Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli, sprejeto na seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, dne 13. 5. 1999)

 

Related Images:

Dostopnost