Šolski sklad

 

Šolski sklad je namenjen pridobivanju sredstev za pomoč učencem iz socialno šibkejših družin, za financiranje in vzdrževanje nadstandardne opreme in sofinanciranje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega dela, in kot taki niso predmet financiranja iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Občine Krško.

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki učiteljev šole in staršev učencev šole. S takšno sestavo Šolskega sklada je zagotovljeno, da Šolski sklad dejansko sledi potrebam učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljamo na prostovoljni osnovi.

V šolskem letu 2021/2022 Upravni odbor Šolskega sklada sestavljamo Maja Kozmus, Tina Čuber, Damjan Fila in Nataša Požeg Dular s strani staršev ter Natalija Rovan, Natalija Salmič in Metka Vutkovič s strani šole.

Sredstva za financiranje dejavnosti pridobiva Šolski sklad s prostovoljnimi prispevki posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole.

V letošnjem šolskem letu bomo sofinancirali vsakemu učencu za dan dejavnosti ter nabavili pripomočke za nadstandardne programe, ki niso sofinancirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Občine Krško.

Ker zaradi razmer v povezavi s covidom ne moremo v živo izvesti bazarja, bomo letos novembra na spletni strani šole objavili modele novoletnih voščilnic ter uporabnih izdelkov, ki jih boste lahko naročili in prejeli v decembru.

Verjamemo, da nas boste tudi na tak način podprli pri našem delu.

                                               Za Šolski sklad Metka Vutkovič

 


VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

 

 

Dostopnost