Skoči na glavno vsebino

Ponujeni izbirni predmeti za 2023/2024

Izbor izbirnih predmetov za učence bo potekal preko e-asistenta za starše od 24. 4. 2023 do 1. 5. 2023.  

   
POSTOPEK PRIJAVE NA  IZBIRNE PREDMETE

 

DRUŽBOSLOVNI (7.r – 9.r)

Predmet

 

7. razred

 

8. razred

 

9. razred

 

Nemščina
Življenje človeka na zemlji / /
Retorika / /
Literarni klub
Likovno snovanje
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja / /
Turistična vzgoja
Ansambelska igra
Glasbeni projekt

 

NARAVOSLOVNI (7.r – 9.r)

 

Predmet

 

7. razred

 

8. razred

 

9. razred

 

Šport za zdravje
Šport za sprostitev
Izbrani šport – Atletika
Računalniška omrežja / /
Multimedija / /
Načini prehranjevanja / /
Obdelava gradiv – les
Organizmi v naravi in umetnem okolju
Poskusi v kemiji /
Sodobna priprava hrane

 

PONUJENI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI   –   4., 5., 6. razred

Predmet

 

4., 5., 6. razred

 

Nemščina
Šport
Tehnika
Umetnost

 

Dostopnost